VAS - POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO MĚSTO RAJHRAD ZA ROK 2023 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná 638 00 Brno, provozovatel vodovodu a kanalizace


zveřejňuje v souladu s § 36, bod 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu prostřednictvím MěÚ Rajhrad
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce.

č.j.: MěRaj 1389/2024

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska

Ke svěšení: 31. 05. 2024