RAJHRAD - pozvánka na zasedání zastupitelstva IX.

MěÚ RAJHRAD, zasedací místnost 1. patro / 18 hod. / 24.4.2024


INFORMACE O KONÁNÍ IX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAJHRAD

Městský úřad Rajhrad v souladu s ustanoveními § 93 odst. 1 a § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání  zasedání Zastupitelstva města Rajhradu, svolaného dne 17. 4. 2024 starostou města.

DOBA KONÁNÍ:         STŘEDA 24. 4. 2024 V 18.00 HOD.

MÍSTO KONÁNÍ:        MĚSTSKÝ ÚŘAD RAJHRAD, MASARYKOVA 32, RAJHRAD, ZASEDACÍ MÍSTNOST 1. PATRO

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení programu
 3. Volba návrhové komise, schválení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZM
 5. Zpráva o činnosti Rady města za uplynulé období
 6. Smlouva o dílo III/41617 Rajhrad, Pitrův most 41617-2 (stavba SO 202 Lávka – r.2025)
 7. Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č.1083/2 k.ú.Rajhrad
 8. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2024“
 9. Různé
 10. Rozprava
 11. Usnesení
 12. Závěr                               


AKTUALIZACE 22.4.2024:

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Úřední deska: archiv, Zastupitelstvo

Svěšeno: 25. 04. 2024