HALÓ - Neuspokojivá dopravní situace v ulici Bezručova aneb transformace křižovatky Bezručova-Štefánikova na odstavnou plochu

Vážený pane starosto,
rád bych se Vás touto cestou zeptal a poukázal na současný stav dopravy v ulici Bezručova a přilehlé křižovatce.

V dobách již dávno minulých se před hranicí křižovatky nacházely kontejnery na veškerý tříděný odpad. Z hlediska snahy o snížení naší ekologické stopy to byla pro značnou část obyvatel Rajhradu „nad Tescem“ vítaná změna. Postupně se však všechny tyto nádoby odstranily, kvůli velmi nízké (až nulové) kompatibilitě blízkého okolí. Dokáži se však do této situace vcítit a akceptuji odstranění kontejnerů. S čím se však ztotožnit nedokáži (a předpokládám, že tomu tak má každý, kdo potřebuje využít komunikaci v ulici Bezručova) je aktuální transformace plochy, jako odstavné parkoviště.

V případě, že kumulujete vozidla všech kategorií pro následné další obchodní využití, je samozřejmě nutné si položit obdobnou otázku, jakou si položil pan Neruda, „Kam s nimi?“, avšak vozidla, která stojí v napojení komunikací velmi znepřehledňují dopravu a vytváří velmi nebezpečné situace. 

Ulice Bezručova je vedena jako obousměrná komunikace, po této ulici navíc vede velmi hojně využívaná cyklostezka. Zúžením průjezdu v nejužším místě komunikace a zamezení výhledu do a z křižovatky je pohyb po této komunikaci velice nepříjemný. V některé dny je velmi komplikované projet pouze osobním vozidlem do ulice a v případě například nutného rychlého zásahu složek integrovaného systému by se v tomto místě velice problematicky dostávaly dále, kdy průjezd ulicí Dudíkova není určitě řešením, kvůli velice ostrému úhlu napojení komunikace a ještě užšímu prostoru v ulici.

Můj dotaz tedy zní: Bylo by možné plochu, kde původně stávaly kontejnery na tříděný odpad, označit zákazem zastavení a tuto oblast kontrolovat, pro zvýšení bezpečnosti pohybu na komunikaci? Ač lokálně zatracované kontejnery totiž kromě ekologických výhod také svými násobně menšími rozměry umožňovaly mít v křižovatce alespoň nějaký přehled.

Velice děkuji.
S přáním poklidného a prosluněného jara bez pomrznutých meruněk obyvatel ulice Bezručova bez bázně a hany, plešky i vany


Dobrý den,

sběrné místo separovaného odpadu v ulici Bezručova bylo před lety zřízeno pro občany, kteří bydlí v této lokalitě, aby mohli třídit domovní odpad. Mezitím se v Rajhradě zavedl systém třídění z domu, do kterého se postupně zapojila většina našich občanů a kontejnery v Bezručové začaly být kvůli své dobré dopravní dostupnosti využívány různými podnikateli, kteří zde začali ukládat odpad, který však mají mít vyřešený v rámci svojí podnikatelské činnosti. Přiložené fotografie to potvrzují. Po svozu přijela dodávka, naplnila kontejnery, zbytek se dal vedle a 14 dní byly kontejnery plné a kolem nepořádek. Proto z těchto důvodů a s přihlédnutím k tomu, že občané třídí z domu a v Klášterním dvoře mají svoje kontejnery na tříděný odpad bylo rozhodnuto, že se toto místo zruší. Uvolněná plocha, kterou ihned zaplnila dlouhodobě odstavená vozidla se bude dopravně upravovat tak, aby byl zajištěn bezpečný výhled a napojení na silnici III/41617, neboť aktuálně je místo nepřehledné a nebezpečné. Návrh aktuálně připravuje dopravní inženýr, zvažuje se i vytvoření 1 – 2 parkovacích míst v režimu K+R pro krátkodobé zastavení s ohledem na školu Montessori, která je naproti.

S přátelským pozdravem 😊 František Ondráček, starosta
PS : kromě meruněk mně pomrzly i brambory
25.4.2024


Publikováno: | Autor:

Rubrika: Halo, starosto!