CYKLISTÉ, KOLOBĚŽKÁŘI - STOP JÍZDĚ NA CHODNÍKU!

Chodec se na chodníku nesmí cítit ohrožen. Cyklista ani koloběžkář starší než 10 let na chodník nepatří, pokud dopravní prostředek nevede.


V Rajhradě opět přibývá případů, kdy někteří cyklisté nebo lidé na koloběžkách jezdí po chodníku. Z pohledu chodce, který jde po chodníku, to pak může být ohrožující situace. Často dochází ke konfliktům nebo nehodám, v lepším případě jen k výměně názorů.

Apelujeme na všechny milovníky jízdy na kole, mějte na paměti, že jste plnohodnotnými účastníky silničního provozu, dodržujte pravidla a svým zodpovědným a ohleduplným chováním chraňte nejen své zdraví ale i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.   

Chodník je vyhrazen výlučně k pohybu chodců, tzn. že jízda na kole je po něm obecně zakázaná.
Na chodníku může jet pouze cyklista mladší deseti let. Starší cyklista musí kolo vést, má status chodce.

Cyklisté velmi často porušují pravidla silničního provozu a nedbají tak na své zdraví ani na zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Mezi nejčastější nešvary cyklistů patří:

  • jízda bez helmy – ačkoli je u nás povinná pouze pro cyklisty do 18 let a osoby staršího věku ji při jízdě na kole nemusí mít, statistická čísla týkající se smrtelných úrazů cyklistů v důsledku poranění hlavy jsou více než alarmující 
  • jízda po chodníku – chodník smí k jízdě na kole využívat pouze cyklista mladší 10 let,  i pokud jízdní kolo po chodníku pouze vedete, nesmíte ohrozit chodce
  • jízda po přechodu pro chodce – přechod pro chodce není určen pro jedoucí cyklisty
  • nepoužívání cyklistické stezky –  je-li na trase, kudy se cyklista pohybuje, oddělen pruh pro cyklisty, je cyklista tuto stezku povinen použít
  • nerespektování dopravních značek a světelné signalizace – ačkoli cyklista řídí nemotorové vozidlo, je dle zákona považován za řidiče
  • jízda bez předepsaného osvětlení a reflexních prvků za snížené viditelnosti (v noci, v mlze, za deště apod.) – zde platí pravidlo „vidět a být viděn“
  • jízda pod vlivem alkoholu – cyklista jako řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku před jízdou ani během ní.

      Mezi další velmi nebezpečné přestupky, které mnohou mít pro cyklisty fatální následky, patří přidržování se jiného vozidla za jízdy, vedení psa během jízdy na kole, držení předmětů, které znesnadňují řízení jízdního kola nebo ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, jízda po skupinkách vedle sebe nebo poslech hlasité hudby.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení