zápis dětí do MŠ Rajhrad na školní rok 2024/2025 od 2.5.2024

osobně: 2.-3.5.2024 v budově MŠ Rajhrad, Husova 509 / poštou nebo elektronicky: 2.5.-15.5.2024


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Rajhrad pro školní rok 2024/2025:  

K zápisu dětí jsou nutné tyto dokumenty:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • lékařské potvrzení o očkování dítěte (je součástí žádosti o přijetí)
 • rodný list dítěte
 • OP zastupujícího zákonného zástupce dítěte
 • formulář o zpracování osobních údajů

Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o očkování dítěte a jeho zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v mateřské škole, je vhodné uvést do poznámky v žádosti o přijetí.

V případě, že bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami), je potřeba přinést i kopii zprávy z PPP nebo SPC.

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí, lékařské potvrzení o očkování dítěte, informace o zpracování osobních údajů, popř. oznámení o individuálním vzdělávání) si rodiče mohou stáhnout ze stránek mateřské školy https://msrajhrad.cz/ nebo si je vyzvednout v úterý a středu 23. a 24. 4. 2024 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 14,30 hodin. v kanceláři ředitelky MŠ Rajhrad, Husova 509.

Podání se činí:

 • elektronicky
  2.5.-16.5.2024
  • datovou schránkou (ID sdpkydp)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
 • poštou
  2.5.-16.5.2024 (dokumenty s ověřeným podpisem)
 • osobně
  2.5.-3.5.2024
  • ve čtvrtek 2. 5. 2024 a v pátek 3. 5. 2024 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.
   V době osobního zápisu proběhnou dny otevřených dveří. Budete mít možnost si se svými dětmi prohlídnout jednotlivé třídy, pohovořit s třídními učitelkami, které Vám rády zodpoví na Vaše dotazy.

Zájemci o zápis do MŠ Rajhrad pro školní rok 2024/2025 se mohou zapsat do registru
tzv. předzápisu na www.msrajhrad.cz

 • předregistrace je možná v termínu: 1.4.2024 – 1.5.2024
 • dostupné jsou zde formuláře k zápisu
 • možná objednávka času pro řádný zápis, který proběhne osobně 2. – 3. 5. 2024 v hlavní budově školy na Husova 509

K osobnímu zápisu je nutné donést všechny originály tiskopisů k zápisu, i ty předvyplněné v registru!
elektronický předzápis – info leták


Dne 17.5.2024 od 9,00 -12,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dne 28.května 2024 bude v budově ředitelství MŠ Husova 509 Rajhrad zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 jsou zveřejněna na https://msrajhrad.cz/. a v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ se bude zákonným zástupcům vydávat v MŠ Rajhrad, Husova 509 v úterý 28. 5. 2024 a ve středu 29.5. 2024 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.

V Rajhradě 6.3.2024
Bc. Hana Hrdličková
ředitelka MŠ Rajhrad

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení