SPÚ - POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY A K VÝKONU ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ŘÍZENÍM O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH V K.Ú RAJHRADICE - Č.J. SPU 099404/2024/Pod

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno zveřejňuje pod č.j. SPU 099404/2024/Pod prostřednictvím MěÚ Rajhrad, ve věci: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti související s řízením o pozemkových úpravách.


Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska

Ke svěšení: 31. 12. 2024