KRÚ JMK - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ KE KONCEPCI ,, AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE" - Č.J. JMK 44739/2024

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci ,,Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“


Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 12. 04. 2024