MŽP - Odbor výkonu státní správy IV - Závěr zjišťovacího řízení - RS 2 VRT Modřice - Šakvice - Rakvice

Odbor výkonu státní správy IV, Mezírka1, Brno zveřejňuje prostřednictvím MěÚ Rajhrad – Závěr zjišťovacího řízení podle §7 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák.č. 39/2015 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
záměr: RS 2 VRT Modřice – Šakvice – Rakvice


Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 14. 03. 2024