kvalita pitné vody Rajhrad - 4Q/2023

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. / 9.10.2023


Kvalita vody odpovídá vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. a vyhlášce MZe č. 428/2001 Sb.,
pouze je snížené množství v ukazateli hořčík a zvýšené v ukazateli vápník oproti doporučené hodnotě.

  • protokol VAS č. 14558/BP1/23, odběr VDJ dne 9.10.2023

Čj. MěRaj 428/2024/SS

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Voda