HALÓ - průjezd kamionů Rajhradem

Dobrý den, velice mne těšil před několika lety zavedený zákaz průjezdu pro kamiony přes Rajhrad z pohledu bezpečnosti. A následnou výměnou povrchu vozovky se snížil i hluk a vibrace. Bohužel od začátku přestavby D1 se prakticky denně porušuje zákaz a ničí vynaložené finance občanů.
Věřím že to netrápí jen Rajhrad a proto se ptám, zda nelze zkusit vymáhat platné zákazy a tím odradit řidiče nerespektujíci značení. 
Ať se Vám a všem občanům vede v roce 2024 dobře. 


Dobrý den, situace nám opravdu vadí a snažíme se ve spolupráci s Policií přijmout nějaké opatření, které by pomohlo vynutit dodržování zákazu tranzitu kamionů.
Věřím, že na Váš dotaz lze odpovědět citací příspěvku, který bude uveřejněn v nadcházejícím čísle Rajhradského zpravodaje (viz níže).
Děkujeme za Váš projevený zájem o vliv tranzitující nákladní dopravy na kvalitu života u nás. Vše nejlepší v novém roce přeje všem starosta, F.O.

Stanoviště Policie ČR pro kontrolu tranzitujících nákladních vozidel

Stavební práce na rozšíření dálnice D1 v blízkosti Brna, které byly zahájeny v loňském roce způsobily vznik dlouhých kolon před Brnem na dálnici D2 ve směru od Bratislavy. Mnohé zahraniční kamiony opouští dálnici D2 a pokračují ve směru na Brno po souběžné silnici II/425, aby se kolonám vyhnuly. Jedná se zejména o úsek Vojkovice, Holasice, Rajhrad, kde ale porušují dopravní značení Zákaz tranzitu, stanovené zde od roku 2014. Policie se snaží tato nákladní vozidla kontrolovat a pokutovat, nicméně problém je s místem, kde lze kamion bezpečně zastavit a zkontrolovat, aby nebyl omezen provoz ostatních projíždějících vozidel. Proto bylo na základě podnětu města a ve spolupráci s obcí Holasice a dopravní policií navrženo zřídit kontrolní stanoviště pro bezpečné zastavení kamionu na parkovišti před bývalou restaurací U zlatého srnce v Holasicích. Policista zastaví vybrané vozidlo pouze ve směru od Vojkovic a pro kontrolu si jej navede ke hraně parkoviště přiléhající k chodníku. Zadní část parkoviště umožní bezproblémové odstavení služebních vozidel PČR. Stávající trasa chodců, kteří se pohybují napříč parkovištěm nebude opatřením narušena. Pro zřízení kontrolního místa nebudou vyžadovány žádné stavební úpravy, vše potřebné se provede pouze pomocí svislého a vodorovného dopravního značení a mobilních zábran. Kontroly budou probíhat nepravidelně v jednotlivých dnech v různých časových úsecích. Navržené opatření by mělo přispět k vynucování dodržování zákazu vjezdu tranzitujících nákladních vozidel, která se vyhýbají mýtnému a která by jinak jela po dálnici D2.     

Zdroj: Rajhradský zpravodaj 1/2024

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Halo, starosto!