Haló - Pitrův most 2024?

Dobrý den, dojde letos konečně k opravě Pitrova mostu? Děkuji.


Rada Jihomoravského kraje 24.1.2024 schválila další opravy mostů a silnic, Pitrův most v Rajhradě je mezi nimi. Opravy jsou naplánované od dubna 2024.


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tak může zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejné zakázky na stavební práce u mostu č. 4231-1 u Břeclavi, Pitrova mostu v Rajhradě č. 41617-2 a silnici II/395 od obce Zastávka po hranici kraje, kde jde o druhou, závěrečnou etapu stavebních prací.

„Všechny tři zakázky mají stejný důvod k důsledné rekonstrukci, jsou ve špatném technickém stavu. Silničáři začnou tyto akce obratem soutěžit a k realizaci dojde ihned po podpisu smlouvy, což předpokládám, že bude nejpozději v dubnu. Celkem do nich půjde asi 144,5 milionů korun bez DPH.  Osobně považuji za dobrou zprávu, že se konečně pustíme do rekonstrukce Pitrova mostu v Rajhradě, který je chráněn jako kulturní památka České republiky, kdysi byl spojnicí Rajhradu a benediktinského kláštera, podle všeho tu stojí již od poloviny 11. století. Řidičům se uleví také na silnici II/395, kde odstartuje rekonstrukce komunikace od hranice kraje před obcí Ludvíkov po začátek obce Zbraslav, jedná se jednu z největších krajských investic tohoto roku,“ uvedl hejtman kraje Jan Grolich.

III/41617 Rajhrad, Pitrův most 41617-2

👷 Historický klenbový Pitrův most v Rajhradě (č. 41617-2)
Rozšíření vozovky, vybavení mostu novým příslušenstvím a novou železobetonovou deskou, která bude zesilovat nosnou konstrukci.

V rámci této stavby se bude provádět rekonstrukce historického klenbového Pitrova mostu, který bude vybaven novým příslušenstvím a železobetonovou deskou, jenž bude zesilovat nosnou konstrukci. Sanována bude spodní stavba, zejména přespárování opěr, podpěr a ledolamů. Nová konstrukce mostu přemostí stávající nosnou konstrukci a zároveň rozšíří vozovku na mostě. Součástí stavby bude demolice souběžné ocelové lávky, kterou nahradí předpjatý pás a železobetonový oblouk. „Jedná se o společnou veřejnou zakázku SÚS JMK a města Rajhrad, ve které se finančně pohybujeme kolem částky 30 milionů korun bez DPH.  Větší část peněz, které se proinvestují ještě letos, půjdou z kasy SÚS JMK, popřípadě ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Druhá etapa stavebních prací, zdrojově z financí města Rajhrad, by měla být realizována v příštím roce,“ doplnil Crha.

Zdroj: https://www.jmk.cz/content/29041

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Halo, starosto!