SKATESPOT - MINIRAMPA u Staré pily

V relaxační zóně u Staré pily byl zprovozněn skatespot – minirampa pro začínající i pokročilejší freestylery.


Minirampa je určena pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích, koloběžkách a speciálně upravených kolech určených pro jízdu ve skateparku, skatepark není určen pro silniční a horská kola ani pro běžné koloběžky, které k tomu nejsou určeny.

Do lokality u Staré pily platí zákaz vjezdu motorových vozidel!

Pro vstup do rampy platí pravidlo dodržování provozního řádu!

PROVOZNÍ ŘÁD SKATEPARK MINI RAMPA:

 • Vstup do rampy na vlastní nebezpečí (platí i pro diváky)!
 • Děti do 10 let mají zakázáno používat rampu bez dozoru osob ve věku nad 18 let!
 • V rampě je doporučeno používat helmu, případně i jiné chrániče jako ochranu při pádu, nebo nechtěné srážce s jiným uživatelem.
 • Provozní doba rampy je od  9.00 do 20.00 hod.
 • Minirampa je určena pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích, koloběžkách a speciálně upravených kolech určených pro jízdu ve skateparku, skatepark není určen pro silniční a horská kola ani pro běžné koloběžky, které k tomu nejsou určeny.
 • Je přísně zakázáno naskakovat na neokovanou hranu dna rampy. Pojezdový povrch je určen pouze pro jízdu, nikoli ke grindování (broušení) nebo slide (klouzání).
 • V rampě je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
 • Zákaz malování a vylepování na překážky a okolí parku!
 • Udržujte pořádek a odpadky odkládejte do nedalekého odpadkového koše!
 • Za deště, za mokra, a pokud jsou překážky či asfalt vlhký či namrzlý, platí zákaz vstupu na překážky!  Stejně tak platí zákaz vstupu po setmění.
 • Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům v rampě ohleduplně a s respektem. Zodpovídají rovněž za své sportovní náčiní tak, aby nezranilo ostatní jezdce nebo neodlétlo při pádu mimo park a neohrozilo náhodné kolemjdoucí. Pro bezpečný provoz je maximální počet jezdců stojících na překážkách 6, současně jedoucích pak maximálně 1.
 • Jízda po překážkách v rampě je povolena pouze za účasti minimálně 2 osob z důvodu poskytnutí první pomoci při úrazu!
 • V případě úrazu je telefonní číslo na rychlou záchrannou pomoc 155.

Provozovatelem zařízení je Město Rajhrad. Provozní řád schválila Rada města Rajhradu a je platný od 14. listopadu 2023.

skatepark minirampa – Rajhrad, u Staré pily

V případě vandalizmu nebo porušování provozního řádu kontaktujte:

Případné poruchy na zařízení hlaste:

Městský úřad Rajhrad, e-mail: mesto@rajhrad.cz, tel: 547.426.817

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení