ÚZSVM – SEZNAM NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ ke dni 1.8.2023

poslední možnost vlastníků přihlásit se o svá vlastnická práva do 31.12.2023, poté majetek na seznamu NIV připadne státu


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.8.2023

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká , je zveřejněn na web. stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici

ÚZSVM – územní pracoviště Brno venkov, Příkop 11, 602 00 Brno
ID Datové schránky: rq6fs9a, Elektronická podatelna: podatelna@uzsvm.cz​​;  Tel.: 542 163 111

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska

Ke svěšení: 02. 01. 2024