kvalita pitné vody Rajhrad - 2Q/2023

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. / 19.5.2023


Kvalita vody odpovídá vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. a vyhlášce MZe č. 428/2001 Sb.,
pouze je snížené množství v ukazateli hořčík a zvýšené v ukazateli vápník oproti doporučené hodnotě.

  • protokol č. 6622/BP1/23

protokoly s výsledky analýz pitné vody provedenými v 2. čtvrtletí 2023:

MěRaj-2679/2023, 15.9.2023

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Voda