ČSÚ spouští Integrované šetření v zemědělství 2023

Český statistický úřad upozorňuje na možný pohyb tazatelů projektu „IŠZ 2023“ / září – listopad 2023


Šetření českého statistického úřadu k projektu IŠZ 2023 bude probíhat kombinovaným způsobem.

  • právnické osoby a část podnikajících fyzických osob byly obeslány oznámením o zpravodajské povinnosti statistických výkazů do datových schránek
  • drobní zemědělci byli obesláni poštou anebo je během období září – listopad 2023 navštíví tazatel ČSÚ

Upozorňujeme tímto na možný pohyb tazatele ČSÚ i na území Rajhradu.
Úkolem tazatele bude vybrané zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů ČSÚ. Tazatel je povinen se prokazovat průkazem tazatele, platným ve spojení s občanským průkazem. Totožnost tazatele je možné ověřit také přímo na webu ČSÚ: www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ: www.czso.cz/csu/czso/isz-2023

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení