MPSV upozorňuje na legislativní změny k úpravám podpory uprchlíků z Ukrajiny od 1.7.2023

mění se podmínky humanitární dávky, bezplatné ubytování v systému HUMPO, příspěvku pro solidární domácnost aj.

od 1. července dojde ke změnám v poskytování humanitární dávky (HuD). HuD bude nově pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň příspěvek na ubytování. Abychom mohli naši pomoc lépe zacílit na ty, kteří ji nejvíce potřebují, budeme nově rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby. Identifikovat se jako zranitelná osoba bude možné jedině v žádosti o HuD. Je nutné, abychom zranitelné osoby ztotožnili a tuto informaci odeslali ubytovatelům, protože zranitelné osoby budou mít i po 150 dnech nouzové ubytování zdarma. Nyní bychom Vás proto chtěli požádat, abyste si v květnu o humanitární dávku požádali co nejdříve, abychom informaci mohli včas předat ubytovatelům. Informace o výši dávky, nákladech na bydlení a zranitelných osobách najdete zde. Věnujte informacím pozornost, ať víte, co se pro Vás konkrétně mění a co je třeba udělat. Více o humanitární dávce – ZDE.

Změny u příspěvku pro solidární domácnost:

Humanitární dávka:

Více podrobností najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí – https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine

Доброго дня!
Від 1 липня будуть змінені правила надання гуманітарної допомоги (ГуД). ГуД відтепер буде розглядатися як допомога для покриття життєвих потреб і водночас виплата на житло. Для того, щоб ми могли спрямувати нашу допомогу тим, хто її найбільше потребує, ми відтепер будемо розрізняти вразливі та невразливі групи осіб. Ідентифікуватися як вразлива особа можна буде виключно в заяві про надання ГуД. Нам потрібно ідентифікувати вразливих осіб і надіслати цю інформацію постачальникам житла, оскільки вразливі особи матимуть право на безкоштовне екстрене житло і після закінчення 150 днів. Тому
ми просимо Вас подати заявку про надання гуманітарної допомоги у травні якнайшвидше, для того, щоб ми могли вчасно передати інформацію власникам житла.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení