Virtuální univerzita třetího věku VU3V v Rajhradské knihovně

Zájemci o první semestr (říjen – prosinec 2023) se hlaste v MěK Rajhrad osobně nebo e-mailem: knihovna@rajhrad.cz

Virtuální Univerzita třetího věku – vzdělávání seniorů v regionech

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.
Podrobnosti najdete na https://e-senior.czu.cz/

■ Studovat může občan důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodce.
■ Časová náročnost studia je cca 1,5 hod. 1x za 14 dní, vždy v úterý v 15–16.30 hodin v Městské knihovně Rajhrad (studenti sledují společně přednášku, poté společně vypracují test, k testům jsou k dispozici studijní materiály). Následně doma nebo v knihovně studenti vypracují test samostatně a odešlou elektronicky na univerzitu. Po absolvování semestru je závěrečný test.
■ Za jeden semestr (6 přednášek) je vybírán poplatek 400 Kč.
■ Témata přednášek namátkou: Barokní architektura v Čechách, České dějiny a jejich souvislosti, Čínská medicína v naší zahrádce, Genealogie, Leonardo da Vinci, Lidské zdraví, Pozoruhodný svět hub aj.

Zájemci o první semestr (říjen až prosinec 2023) hlaste se v knihovně osobně, můžete i mailem knihovna@rajhrad.cz do 30. května 2023.

VU3V s lektorkou bude otevřena jen v případě aspoň 10 zájemců.

knihovnice:

Lada Hamerníková
e-mail: knihovna@rajhrad.cz
tel.: 547 229 432

Městská knihovna Rajhrad
Masarykova 459, Rajhrad

Běžná půjčovní doba:
PO: 7.30 – 12.00 hod. / 13 – 18 hod.
ST: 7.30 – 12.00 hod. / 13 – 15 hod.
ČT: 13 – 18 hod.
web: www.rajhrad.knihovna.cz
FB: Městská knihovna Rajhrad

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení