SPÚ - OZNÁMENÍ O ROZŠÍŘENÍ OBVODU KOMPLEX. POZEM. ÚPRAV V K.Ú. RAJHRADICE, REBEŠOVICE

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno zveřejńuje pod č.j. SPU 042379/2023/Lně prostřednictvím MěÚ Rajhrad Oznámení o rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rajhradice o navazující části Katastrálního území Rebešovice

https://ud.spucr.cz/

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 19. 02. 2023