Tříkrálová sbírka 2023 - Rajhrad má sečteno

Z rozpečetěných pokladniček, do kterých se v Rajhradě v sobotu 7. ledna 2023 koledovalo, bylo nasčítáno celkem 110.685,-Kč.

Poděkování patří Skautskému oddílu Rajhrad, všem dobrovolníkům a koledníkům z širokého okolí za realizaci koledy a především všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak charitní dílo.

Výtěžek z koledy
plánuje Oblastní Charita Rajhrad využít na:

  • pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
  • výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy,
  • vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
  • otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů,
  • pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
  • vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
  • podporu mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť,
  • zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby

Průběžné výsledky sčítání koledy z celé republiky
můžete sledovat na webu Tříkrálové sbírky.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení