Staroslověnština a moravské písemnictví v 9.-18. století

RAJHRAD / Stálá expozice – Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě

Grafická i zvuková podoba staroslověnštiny. Nejstarší moravské tisky spjaté s Jednotou bratrskou. Vědecké a právní texty humanistického období. Průhled do trezorové místnosti se středověkými rukopisy.

Grafická i zvuková podoba staroslověnštiny. Nejstarší moravské tisky spjaté s Jednotou bratrskou. Vědecké a právní texty humanistického období. Průhled do trezorové místnosti se středověkými rukopisy.

Věkům navzdory zní staroslověnština v sousedství replik velkomoravských zbraní a kopií autentických předmětů nalezených v Mikulčicích. Modlitbě Otčenáš a úryvku z Proglasu propůjčil fonickou podobu profesor Radoslav Večerka, autorita tuzemských paleoslovenistických studií.

Stylizovaný tiskařský lis a „sušící“ se stránky nad hlavami návštěvníků provázejí ukázky věroučných svazků, jejichž masové šíření umožnil knihtisk Jednotě bratrské v Ivančicích a Kralicích. Postupné zesvětštění obsahu knih ilustruje připomínka Jana Ámose Komenského. Objevy přírodních, společenských i ryze praktických věd (lesnictví, vinohradnictví…) vrcholí tituly kodifikující majetkové vztahy. Nejcennější rajhradské knihy, tedy 933 svazků rukopisů a 120 ceněných prvotisků odkrývá nika z neprůstřelného „bankovního“ skla v trezorovém depozitáři.

Památník písemnictví na Moravě
Muzeum Brněnska
Klášter 1, 664 61 Rajhrad
www.muzeumbrnenska.cz

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Výstavy: archiv