KRÚ JMK - OŽP - NÁVRH OOP - Č.j.: JMK 11733/2023

Stanovení změny záplavového území a vymezení změny aktivní zóny záplavového území vodního toku Litava, ř.km 0,000 – km 7,194

Krajský úřad JMK zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy č.j.: JMK 11733/2023 ve věci Stanovení změny záplavového území a vymezení změny aktivní zóny záplavového území vodního toku Litava, ř.km 0,000 – km 7,194

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 12. 02. 2023