Odstrojené vánoční stromky do bioodpadu

od 3.1.2023 do 30.1.2023 BIOKONTEJNER na vánoční stromky za hřbitovem a na ul. Odbojářů (příp. označená sběrná místa)

___

PARKOVIŠTĚ ZA HŘBITOVEM – biokontejner na vánoční stromky – KONČÍ 30.1.2023

BIOKONTEJNER U BUDKY NA UL. Odbojářů – celoroční biokontejner

SBĚRNÝ DVŮR

Město Rajhrad zajišťuje  (T1-T4/2023) p r ů b ě ž n ý  o d v o z  z těchto určených sběrných míst do kontejneru za hřbitovem:

  • Tovární
  • Syrovická
  • Dobrovského
  • Husova
  • Klášterní dvůr
  • bytový komplex Masarykova 1048

Pokud není ve vašich silách dopravit odstrojené stromky do biokontejneru ZA HŘBITOVEM, lze stromek odložit na účelově určená sběrná místa v blízkosti vybraných svozových hnízd tříděného odpadu, a jsou viditelně označena nepřehlédnutelnou značkou s nápisem „ MÍSTO PRO ODLOŽENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU ZDE “.

Odložením jakýchkoliv předmětů mimo odpadní nádoby nebo určená místa se jedná o přestupek pod pokutou dle přestupkového zákona.
Z důvodu skladnosti pro přepravu upřednostňujeme odstranění větví od kmene. Jde o dřevní hmotu, tedy bio materiál, prosíme neodkládejte v igelitových pytlích. Svozová firma KTS stromky ani jiné volně ložené předměty vedle kontejnerů nenakládá!

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení