MZE, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VV OOP Č.J. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů zveřejňuje VV OOP, kterým od 1. 1. 2023 mění OOP vydané MZE pod Č.J. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska

Ke svěšení: 31. 12. 2023