MĚÚ ŽIDLOCHOVICE, OD - VV OOP Č.J. MZI-OD/22102/2022-3 KR

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy vydává veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích z důvodu realizace akce: ,,III/ 42510 Ledce, mosty 42510-5,6 – rekonstrukce komunikace“

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 01. 12. 2022