Blíží se automatické zřízení datové schránky pro osoby a organizace s IČ

Nečekejte. Používejte datovku. Zřídit si ji můžete sami na www.chcidatovku.cz.

Od ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob. Největší část z nových držitelů schránek budou tvořit podnikající fyzické osoby, tedy živnostníci a další OSVČ. Dále datovou schránku získají všechny právnické osoby, které jsou evidované v registru osob a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky a nadace.

Novým uživatelům, kteří dosud nemají vlastní datovou schránku fyzické osoby, přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí. Změna se týká cca 2 mil. osob se živnostenským oprávněním a cca 200 tisíc právnických osob, které ještě nemají datovou schránku.

Datová schránka je elektronické uložiště sloužící k dodávání dokumentů a fungující s maximální mírou ochrany- s ověřením totožnosti vlastníka schránky.
Datová schránka vám umožňuje
:

  • zdarma, snadno a rychle elektronicky komunikovat se státními institucemi a společnostmi,
  • zasílat a přijímat elektronické dokumenty a zprávy,
  • komunikovat se státem kdekoli a kdykoli.

Datové schránky postupně nahrazují klasický způsob doručování dokumentů a informací v listinné podobě.
Cílem datových schránek je efektivnější – tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan a podnikatel.

Vše o datových schránkách, možnostech zřízení i způsobech užívání se dozvíte zde:

www.chcidatovku.cz

www.mojedatovaschranka.cz

infolinka: 954 200 200

Zdroj: MVČR, odbor eGovernmentu

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení