Volby 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Rajhrad

Starosta obce Rajhrad podle §29 zákona č.491/ 2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších zveřejňuje:
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Rajhrad, které se uskuteční v pátek 23.9.2022 a sobotu 24.9.2022

Volby se uskuteční:

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku

 • č. l – budova ZŠ Rajhrad, Havlíčkova ul. č. 452, Rajhrad, tel. do volební místnosti v průběhu voleb: 725 111 520
  pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rajhradě v ulicích:
  9. května, Čapkova, Dobrovského, Havlíčkova, Husova, Jiráskova, Nerudova, Odbojářů, Tyršova, Úvoz, Vrázova,
  !!!! také: Habrichova, Halouzkova, Horálkova, Hrůzova, Sloukova, Stará pošta, Sušilova, Syrovická, Šafaříkova, Volného, Západní

 • č. 2 – budova ZŠ Rajhrad, Masarykova ul. č. 96, Rajhrad, tel. do volební místnosti v průběhu voleb: 724 736 351
  pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Rajhradě v ulicích:
  Benediktinská, Bezručova, Dudíkova, Klášter, Klášterní dvůr, Komenského, Masarykova, Městečko, Na aleji, Ostrůvek, Palackého, Popovická, Štefánikova, Tovární, U pile, Zeleného, číslo popisné 1015.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni volit na
území České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Úřední deska: archiv, Volby 2022 - zastupitelstvo města

Svěšeno: 25. 09. 2022