OBJÍZDNÁ TRASA PŘES RAJHRAD-SYROVICE 1.10.2022–30.6.2023

Objízdná trasa přes Rajhrad-Syrovice z důvodu úplné uzavírky Hajany-Želešice v termínu 1.10.2022–30.6.2023

Rozhodnutím MěÚ Židlochovice, odbor dopravy č.j. MZi-OD/17997/2022-2 KR je stanovena přechodná úprava provozu na silnici II/425, III/42510, III/39513 a III/15266 v k.ú. Rajhrad a k.ú. Syrovice

z důvodu realizace stavby „II/152 Želešice průtah – 3. etapa (uzavřený úsek Hajany – Želešice).
navazuje na 2. etapu – https://www.rajhrad.cz/2022/08/doprava-objizdna-trasa-pres-rajhrad-z-duvodu-uplne-uzavirky-v-obci-zelesice-ii-13-8-30-9-2022/

VAROVÁNÍ PRO ŘIDIČE:

i v termínu třetí etapy stavby 1.10.2022 – 30.6.2022 je objízdná trasa vedena přes RAJHRAD – Syrovice

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Doprava