ZŠ Rajhrad - informace ke stravování na šk. rok 2022/2023

Základní škola T. G. Masaryka, Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad, tel. školní jídelna 547 230 028

Placení stravného probíhá bezhotovostně převodem, nebo složenkami. Stravné je nutné platit dopředu, vždy do konce měsíce na měsíc následující. Platby za obědy se provádějí pod variabilním symbolem, který byl žákovi k tomuto účelu přidělen.
VS (variabilní symbol) zůstává stejný od 1. – 9. třídy. U nových žáků je přidělen při odevzdání přihlášky.
Číslo účtu školní jídelny: 35-1448540237/0100.

Přihlašování nových strávníků:

od 25. 8. 2022 v kanceláři školní jídelny na ulici Havlíčkova 452 od 8.00 hod.
Každý strávník musí mít svůj ČIP, vydává vedoucí školní jídelny, cena 100 Kč/ks (hrazeno zálohově)

Kontakt:

Helena Klímová, mail: helakli@seznam.cz, tel. 547 230 028
vedoucí školní jídelny
ZŠ T.G.Masaryka, Havlíčkova 452, Rajhrad

Ceny obědů:

1. kategorie 7-10 let (žák narozený 1. 9. 2012 – 31. 8. 2016) 33 Kč (726 Kč měsíčně)
2. kategorie 11-14 let (žák narozený 1. 9. 2008 – 31. 8. 2012) 36 Kč (792 Kč měsíčně)
3. kategorie 15-18 let (žák narozený do 31. 8. 2008) 37 Kč (814 Kč měsíčně)

Více: ZŠ Rajhrad (www.zsrajhrad.cz/Zprávy a oznámení)

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení