MPSV - jednorázový příspěvek 5.000 Kč na dítě

Jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi přichází na začátku školního roku 2022.
Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) je pomoci co největšímu počtu rodin se středními a nízkými příjmy vyplacením jednorázového příspěvku 5 000 Kč na každé nezletilé dítě.

Kdo má nárok na jednorázový příspěvek 5.000Kč na dítě?

Nárok má dítě:
• narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022
• které má v ČR trvalý pobyt (popř. dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, popř. jsou dětmi na území ČR ekonomicky aktivních občanů EU) a bydliště

Pokud:
• příjem posuzovaných osob (rodič dítěte, manželky/manžela, druha/družky, partnera/partnerky) v roce 2021 nepřesáhl 1 milion korun hrubého.
Příjmy domácnosti nemusí žadatel dokládat, jen potvrdí, že v roce 2021 nepřesáhly milion a MPSV informaci ověří na FÚ a ČSSZ.
Peníze vám přijdou do 30 dnů od podání žádosti. Pomohou vám s náklady na vybavení pro školáky nebo na kroužky.

Kdo o příspěvek může žádat?

Jeden ze zákonných zástupců dítěte/dětí nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů, který ke dni podání žádosti žije s dítětem/dětmi.

AUTOMATICKY PŘÍSPĚVEK DOSTÁVAJÍ:

všechny děti, které jsou k 1. 8. 2022 mladší 18 let a v červnu letošního roku měli nárok na přídavek na dítě, obdrží jednorázový příspěvek „automaticky“, bez žádosti. Příspěvek dostanete nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna.
Výplata proběhne stejným způsobem jako přídavek na dítě, ale bude vyplacen jako samostatná částka s identifikací, že se jedná o tento příspěvek.

Jak lze o příspěvek žádat:

1. Elektronicky:

od 15. 8. 2022 prostřednictvím online formuláře dostupného v novém klientském portálu MPSV.
Odkaz ZDE: www.mpsv.cz.

Předpokladem pro takové podání bude elektronická identita občana
(např. prostřednictvím datové schránky, bankovní identity, Mobilního klíče eGovernmentu, atd.).

2. Osobně:

  • na kontaktních pracovištích Czech POINT
    • na krajských, městských a obecních úřadech od 15.8.2022
    • na poštách od 1.10.2022

Pracovník Czech POINTu žádost o jednorázový příspěvek zadá do systému a žadateli vydá potvrzení o žádosti.
Je nutné, aby žadatel předložil doklad totožnosti a znal identifikační údaje (RČ) dítěte i druhého rodiče.

V případě problémů či nejasností vám pomůžeme na čísle 950 194 444 v době od 8:00 do 20:00.
Můžete se v pracovní době obrátit také na call centrum Úřadu práce: 800 77 99 00.

Správním orgánem pro přidělování příspěvku: Úřad práce ČR

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení