HALÓ - Havarijní stav silnice 42510 Stará pošta - 5.8.2022

Dobrý den pane Starosto,

jaké jsou, prosím, plány s řešením katastrofálního stavu silnice 42510, tj. ul. Stará pošta zejména v úseku od křižovatky Štefánikova směrem ke křižovatce Syrovická a dále na Pohořelice?

Tento úsek je dlouhodobě v dezolátním stavu, ke kterému bezesporu přispěl především provoz přetížených nákladních automobilů. Vyjeté koleje a záplaty jsou velice nebezpečné a při každém dešti očekáváme, kdy nám někdo skrze betonový plot „zaparkuje“ svůj vůz na zahradě za domy ul. Volného (v lepším případě). Odbočení na ul. Syrovická je již nyní adrenalinový zážitek a v brzké době bude zřejmě možné pouze s vozy typu offroad se zvýšeným podvozkem.

Již před delším časem jste zmiňoval variantu položení nového povrchu s tichým asfaltem, který by současně pomohl snížit hlučnost projíždějících aut. Je v tomto směru nějaký posun?

Odpověď:

Dobrý den,

stav krajské silnice III/42510 je skutečně katastrofální. Přípravné práce generální opravy této silnice s tichým asfaltem společně s okružními křižovatkami u TOP Petrol a na Staré Poště, které zajišťovala Správa a údržba silnic JMK byly zastaveny Jihomoravským krajem, neboť ten ve svých zásadách rozvoje umístil do tohoto území VRT, Jižní tangentu a MÚK Rajhrad, což jsou stavby, které částečně kolidují s trasou této silnice. Z těchto důvodů se dle vyjádření SÚS čeká na vyprojektování či vyjasnění dalšího osudu těchto záměrů a není možno v současné době realizovat tento původní záměr.

Každopádně stav silnice je velmi špatný a proto jednám se Správou a údržbou silnic o tom, aby byly provedeny alespoň dílčí opravy povrchu komunikace které by zlepšily stav a garantovaly bezpečný provoz. Na Krajskou hygienickou stanici jsem 17.7.2020 podal podnět – další žádost o prošetření hlukové zátěže od automobilové dopravy z předmětné silnice. Do dnešního dne jsem nebyl informován, že by měření hluku v ulicích Volného a Halouzkova proběhlo, dle posledního vyjádření KHS Brno z konce března letošního roku se čeká až na silnici nebudou probíhat akce, které nějak zásadně ovlivňují dopravu (nejdříve Covid a následně objízdná trasa). Poslední přislíbený termín měření mám na březen-červen/září-říjen 2022. Pokud bude naměřeno překročení hlukových norem pro obytnou část, musí vlastník komunikace – JMK, potažmo její správce SÚS JMK, provést opatření, která povedou ke snížení hluku. S oběma institucemi i nadále jednáme.

Aktualizováno 18.8.2022: https://www.rajhrad.cz/2022/08/doprava-oprava-povrchu-vozovky-casti-stara-posta-9-2022/

Aktualizováno 22.8.2022: KHS, Veronika Jurečková: “ v současné době probíhají objízdné trasy v okolí z důvodu rekonstrukcí některých silnic a mostů (v okolí obce Ledce), což by mohlo ovlivnit měření na předmětné silnici. …. na jaře během roku 2023 bychom měření uskutečnili na místě, jak jsme si určili.“

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Halo, starosto!