VSTUP NA SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ ZŠ Z ULICE VRÁZOVA!

Vstup na sportovní hřiště v areálu ZŠ Rajhrad v průběhu stavby sportovní haly je z ul. Vrázova.

Stavba sportovní haly v areálu ZŠ Rajhrad na ul. Havlíčkova byla zahájena.

Venkovní hřiště s umělým povrchem v areálu školy zůstává i nadále v provozu a lze je sportující mládeží i nadále využívat v obvyklých časech. Jediná změna je v přístupu na hřiště – nechodí se bránou z ulice Havlíčkova ale vstupem z ulice Vrázova vedle školního klubu. Hřiště je od prostoru staveniště odděleno oplocením, na staveniště je zákaz vstupu a sportovce žádáme, aby to respektovali.

27. června 2022 bylo předáno firmě IMOS Brno staveniště a byla tak oficiálně zahájena stavba sportovní haly v areálu základní školy na ulici Havlíčkova. Byla provedena montáž oplocení a sestavy zařízení staveniště a byla zahájena skrývka ornice.

Dle zákona o státní památkové péči je stavebník povinen umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území. 19. července při provádění skrývky zjistil přítomný odpovědný archeolog na staveništi pozitivní nález a nastala tak druhá fáze záchranného archeologického výzkumu – odborné vyzvednutí a dokumentace archeologických nálezů. V tuto chvíli nelze přesně určit, jak dlouho bude tato fáze trvat, zdržení pro další navazující stavební práce lze odhadovat v řádu týdnů. Po vyzvednutí a dokumentaci nálezů budou stavební práce pokračovat dokončením výkopu stavební jámy, pilotovým zakládáním a stavbou skeletu.

foto: F. Kecáček 10/2022

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení