MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽIDLOCHOVICE – ODBOR DOPRAVY VYDÁVÁ VV OOP

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy zveřejňuje Veřejnou vyhlášku MZi-OD/14987/2022-3KR – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích z důvodu realizace ,,III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6″

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 08. 08. 2022