LETNÍ REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 2022

Letní rekonstrukce chodníků letos proběhnou v dolním Rajhradě,
v ulicích Komenského / Palackého a Zeleného.

  • Začínáme na ulici Zeleného u sladovnické zdi,
    respektujte prosím dopravní značení v místě stavebních prací a dbejte zvýšené opatrnosti při průchodu a průjezdu.

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., IČ 42196868
Kontakt: Ing. Lukáš Hruška, lukas.hruska@msilnice.cz, tel.: 606.688.354
Stavbyvedoucí: Koláček

V průběhu stavební činnosti může být průjezdnost ul. Zeleného omezena,
trvalá dostupnost ulice Ostrůvek z hlavní ul. Masarykova u SZaŠ.


Stavební úpravy chodníků v ul. Komenského, Zeleného, Palackého

Stavební úpravy začaly v ulici Zeleného, dále budou pokračovat v části ulice Palackého a následně v ulici Komenského až ke křižovatce s ulicí Městečko. Kromě části ulice Palackého se budou úpravy týkat chodníků po obou stranách ulic, stávající chodníky včetně obrubníků se odstraní a bude zbudován nový chodník z betonové dlažby. V místě vjezdů je konstrukce navržena v zesílené úpravě a stávající inženýrské sítě se uloží do chrániček. Šířky chodníků jsou navrženy 1,3 – 2,25 m, příčný sklon chodníků je 2,0 %. Odvodnění je zajištěno sklonem směrem k vozovce a částečně do odvodňovacích žlabů. Podél všech stávajících objektů je navržena svislá izolace z nopkové fólie.  Plánované dokončení stavebních prací je 31.10.2022.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení