UZAVÍRKA STARÉ POHOŘELICKÉ V ÚSEKU LEDCE-SOBOTOVICE 1.8.–16.10.2022

Z důvodu plánované REKONSTRUKCE MOSTU LEDCE bude provedena úplná uzavírka silnice III/42510 (Rajhrad – Pohořelice)
v úseku 4,9 – 6,3km v k. ú. Ledce / Sobotovice (t.j. od křižovatky silnic III/42510 x III/39514 na území obce Sobotovice po křižovatku s pozemní komunikací za mostem přes vodní tok Šatava na území obce Ledce).
Křižovatka silnic III/42510 x III/39514 bude průjezdná.
Pro uzavřený úsek jsou stanoveny objízdné trasy.

Termín uzavírky: 1. 8. ÷ 16. 10. 2022

  • Objízdná trasa pro osobní dopravu bude vedena po silnici III/41619, II/425, III/15266, III/42510 a II/416.
  • Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena po silnici III/39528 a dálnici D52.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. a III. třídy a místních a účelových komunikacích z důvodu realizace akce: „III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6“ – MZi-OD/14897/2022-3 KR

III/42510 Ledce, mosty 42510-5,6

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Doprava, Oznámení