MěÚ Rajhrad, MATRIKA - Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik

Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, informuje, že podle § 4 Lex Ukrajina II zmocňuje všechny orgány veřejné moci, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky podle zákona č. 634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správních poplatcích) k upuštění od vybírání správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje, nebo pobývá na území ČR v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatky, u kterých vznikla nebo vznikne povinnost, a to v období od 24. února 2022 do 31. března 2023.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Svěšeno: 01. 07. 2022