E-LEGALIZACE NA CZECH POINTU od podzimu 2022

Dne 1. 7. 2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, která zavádí možnost tzv. e-legalizace, tedy úředního ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické podobě. E-legalizaci budou provádět Hospodářská komora ČR, újezdní úřady, pobočky České pošty, s. p., krajské úřady a z ověřujících obecních úřadů jen ty, které jsou kontaktními místy veřejné správy. E-legalizace bude probíhat prostřednictvím informačního systému Czech POINT.

E-legalizace bude dostupná v prostředí informačního systému Czech POINT v průběhu podzimu tohoto roku.

Zdroj: Czech POINT – https://www.czechpoint.cz/public/e-legalizace-na-czech-pointu/

E-identita občana

Základním nástrojem pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy je již nyní NÁRODNÍ BOD. Poskytovatelé online služeb potřebují zaručenou informaci o tom, kdo se jako klient přihlašuje k jimi poskytovaným službám. K prokazování totožnosti online slouží různé identifikační prostředky, jejichž poskytovatelé získali akreditaci a jsou napojeni na národní bod. Mezi ně patří například nový občanský průkaz s čipem, který je vydáván od 1. 7. 2018, nebo přihlášení pomocí uživatelského účtu NIA – národní identitní autority.

Veškeré údaje jsou poskytovatelům služeb předávány pouze v případě, že k tomu v procesu přihlašování udělíte souhlas.
Národní bod je zřízen zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, který zároveň stanovuje pravidla pro účastníky procesu elektronické identifikace.
Zdroj: Portál národního bodu – https://www.identitaobcana.cz/Home

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení