SPÚ- Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rajhradice

Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno zveřejńuje pod č.j. SPU 170959/2022/Lně prostřednictvím MěÚ Rajhrad Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska: archiv

Ke svěšení: 30. 12. 2022