Rajhrad - Záměr poskytnout k užívání nemovitosti pro účely provozování sběrného dvora města Rajhrad

ZÁMĚR MĚSTA RAJHRAD

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje Město Rajhrad záměr přenechat do bezplatného užívání pozemky p. č. 1056/1, 1071/1, 1071/2 vše v k. ú. Rajhrad včetně buňky pro administrativní zázemí za účelem provozování sběrného dvora města Rajhrad. Pozemky o celkové výměře 1.369 m2, druh pozemku ostatní plocha, jsou zapsané pro Město Rajhrad na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov.

Svá vyjádření a předložení nabídek k výše uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad v termínu do 13.6.2022 do 15.00 hod.

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Úřední deska: archiv, Záměry města Rajhrad

Svěšeno: 14. 06. 2022