VAS - POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO MĚSTO RAJHRAD ZA ROK 2021 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná 638 00 Brno, provozovatel vodovodu a kanalizace
zveřejňuje prostřednictvím MěÚ Rajhrad
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Úřední deska

Ke svěšení: 26. 05. 2022