Zábor veřejného prostransví

Zábor veřejného prostranství
Zvláštní užívání veřejného prostranství

K vyřízení:
Markéta Pospíšilová – tel. 547.426.813 – budova MěÚ I. patro, Masarykova 32

OZV č. 3/2012

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Uncategorized