SPÚ -OZNÁMENÍ O ROZŠÍŘENÍ OBVODU KOMPLEXNÍCH POZEM. ÚPRAV V K.Ú. RAJHRADICE O NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI K.Ú. RAJHRAD A OPATOVICE

Státní pozemkový úřad vydává oznámení o rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rajhradice o navazující části k.ú. Rajhrad a Opatovice u Rajhradu

Publikováno: | Autor:

Rubriky: Uncategorized, Úřední deska: archiv

Svěšeno: 16. 05. 2022