MŠ Rajhrad - итячий садок Райдуж для дітей українських біженців на навчальний рік 2022/2023

Zápis pro děti ukrajinských uprchlíků pro školní rok 2022/2023 proběhne v červnu – www.msrajhrad.cz

Při zápisu do mateřské školy předloží zákonný zástupce vyplněné dokumenty:
При зарахуванні до дитячого садка законний представник подає заповнені документи:

 • 1) žádost k předškolnímu vzdělávání – lze vyzvednout v MŠ dne 13.6.2022 od 8 do 10h nebo stáhnout ze stránek mateřské školy https://msrajhrad.cz
  заява про надання дошкільної освіти (можна взяти в дитячому садку 13.6.2022 з 8.00 до 10.00 або завантажити з сайту дитячого садка  https://www.msrajhrad.cz
 • 2)  občanský průkaz nebo cestovní pas rodičů (zákonných zástupců)
  посвідчення особи або закордонний паспорт батьків (законних представників)
 • 3)  doklad o zdravotním pojištění (karta pojištěnce)
  документ медичного страхування (страховий поліс особи)
 • Pokud se nejedná o nástup do povinného předškolního ročníku (děti ve věku 5 let), je třeba doložit také:
  Якщо не йдеться про запис до обов’язкового дошкільного року (діти у віці 5 років), також потрібно надати:
  • 4) potvrzení praktického lékaře (Довідка лікаря загальної практики)

Vyplněné dokumenty je možno předat do mateřské školy osobním podáním v úterý 21.6. od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 15,00 hodin.
Заповнені документи можна передати в дитячий садок з особистою подачею з  вівторок 21.6. з 8.00 до 11.45 і з 12.15 до 15.00

Dne 28.6. 2022 bude v budově ředitelství MŠ Husova 509 Rajhrad zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována).
Днями 28.6.2022 в приміщенні дирекції дитячого садка Гусова 509 Райгород буде опублікований список прийнятих претендентів під присвоєним реєстраційним номером (№ j. під яким зареєстровано заяву.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 jsou zveřejněna na webu a v mateřské škole.
Рішення про допуск дитини до дитячого садка приймає директор школи на основі встановлених критеріїв, обговорених із засновником. Критерії прийому дітей до дитячого садка на 2022/2023 навчальний рік опубліковані на https://www.msrajhrad.cz/ і в дитячому садку.

Rozhodnjutí o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ se bude zákonným zástupcům vydávat v MŠ Rajhrad, Husova 509  28.6.2022  od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 15,00 hodin.
Рішення про усиновлення/ неприбуття дитини до МНС буде видаватися законним представникам в дитячому садку Райгород, Гусова 509 в період з 28.6.2022 з 8.00 до 11.45 і з 12.15 до 15.00.

Bc. Hana Hrdličková, ředitelka MŠ Rajhrad
Rajhrad, 5. dubna 2022

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení