MŠ Rajhrad - zápis k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok 2022/2023 probíhá od 2.-15.5.2022

Žádost o přijetí do MŠ Rajhrad s povinnými přílohami je nutné podat předepsaným způsobem:
osobně 3.-4. května 2022, korespondenčně do 12. května 2022.

K zápisu dětí jsou nutné tyto dokumenty:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 • lékařské potvrzení o očkování dítěte (je součástí žádosti o přijetí, nevyplňuje se u dětí s povinnou předškolní docházkou),
 • kopii rodného listu dítěte,
 • kopii OP zastupujícího zákonného zástupce dítěte,
 • formulář o zpracování osobních údajů
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o očkování dítěte a jeho zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v mateřské škole, je vhodné uvést do poznámky v žádosti o přijetí
 • v případě, že bylo dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami), je potřeba přinést i kopii zprávy z PPP nebo SPC

Vyplněné dokumenty je možno podat do MŠ od 2.5.2022 do 12.5.2022:

 • datovou schránkou (ID sdpkyd)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (skolkarajhrad@msrajhrad.cz)
 • poštou (MŠ Rajhrad, Husova 509, 664 61 Rajhrad)
 • osobně (pouze v úterý 3. 5. 2022 a ve středu 4. 5. 2022 8- 11,45 hod, 12.15 – 16 hod.)

Formuláře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí, lékařské potvrzení o očkování dítěte, informace o zpracování osobních údajů, popř. oznámení o individuálním vzdělávání) si rodiče mohou stáhnout ze stránek mateřské školy www.msrajhrad.cz případně k vyzvednutí v kanceláři ředitelky MŠ Rajhrad, Husova 509 – v úterý a středu 26. a 27. 4. 2022 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 14,30 hodin.

Dne 11.5.2022 od 9,00 -12,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dne 17.května 2022 bude v budově ředitelství MŠ Husova 509 Rajhrad zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 jsou zveřejněna na www.msrajhrad.cz a v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ se bude zákonným zástupcům vydávat v MŠ Rajhrad, Husova 509 v úterý 17. 5. 2022 a ve středu 18.5. 2022 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.

V Rajhradě 6. 4.2022

INFO o samostatném zápise pro děti z rodin válečných uprchlíků z Ukrajiny – ZDE

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení