HALÓ - odpady na ul. Syrovická - 29.3.2022

Dobrý den, pane starosto
Prosím, proč už nejsou  kontejnery na bioodpad na ulici Syrovická?
I kontejner na sklo zmizel. Krásný den přeji Iveta Sucháčková

Odpověď:

Dobrý den. Dle zkušeností z posledních let nejsou veřejná sběrná hnízda tříděného odpadu nejúčinnější metodou třídění za účelem snižování objemu skládkovaného/spalovaného odpadu. Sběrná hnízda na veřejném prostranství poskytují přílišnou anonymizaci jevů, které souvisí se znehodnocováním tříděných komodit v kontejnerech, znečišťováním veřejného prostoru, rušením nočního klidu či zakládání skládek okolo kontejnerů. Z důvodu zvýšení účinnosti sběru Rajhrad třídí od roku 2017 z domácností. Každý občan má příležitost vytřídit svůj odpad dle druhu do nádob, které jsou sváženy adresně z každého domu, včetně BIO. Pro ukládání většího množství zahradního odpadu lze využít velkoobjemové kontejnery na BIO. Kontejner na sklo z ul. Syrovická byl odstraněn na základě výzvy svozové společnosti, protože byl opakovaně zneužíván k odhazování nepatřičného obsahu a docházelo ke kontaminaci celé várky sváženého skla z města. Pro vyhození skla aktuálně vyhledejte jiné sběrné hnízdo např. ul. Odbojářů, případně všechny komodity lze odevzdat ve sběrném dvoře. Děkujeme za Váš zájem třídit domovní odpad.

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Halo, starosto!