Brněnská muzejní noc v Památníku písemnictví v Rajhradě - 21.5.2022

Brněnská muzejní noc 2022

Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad 18-23 hod.

  • Komentované prohlídky benediktinské historické knihovny– začátky prohlídek v 18:30, 19:30, 20:30 a 21:30
  • Hudební vystoupení folkové kapely Nic víc v sále refektáře
  • Kašpárkova herna. Zábavné úkoly a aktivity pro děti
  • Prezentace vinařství Rajhradské klášterní
  • Tichá urputnost. Literární a výtvarné stopy staroříšských Florianů – aktuální výstava Památníku písemnictví na Moravě
  • Vášeň pro krásu – Mojmír Helcelet a svět exlibris – aktuální výstava Památníku písemnictví na Moravě
  • Staroslověnština a moravské písemnictví v 9. – 18. století – stálá expozice Památníku písemnictví na Moravě
  • Moravská literatura 19. – 20. století – stálá expozice Památníku písemnictví na Moravě
  • Historická benediktinská knihovna – stálá expozice Památníku písemnictví na Moravě
  • 20:00 Komentovaná prohlídka výstavy Tichá urputnost. Literární a výtvarné stopy staroříšských Florianů – začátek prohlídky ve 20 hod.

www: rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Akce Rajhrad: archiv