HALÓ – Odpad od živnostníků – 1.3.2022

Dobrý den. Velmi často se u barevných kontejnerů na tříděný plast/papír povaluje odpad, který viditelně nepochází z domácnosti (šanony, obálky, krabice od kancelářských potřeb, v horším případě i nějaké přístroje, navíc málokdy tříděno). Chtěl bych se zeptat jak třídí ti, kteří podnikají z domu? Zdá se mi, že někteří podnikatelé, asi  ve snaze ušetřit, vyhazují odpad společně s domovním odpadem. Ptám se jestli se to smí a jestli o tom správa města ví, případně jak se to řeší. Děkui, Jan Korelan

Odpověď:

Dobrý den.
Firmy ani živnostníci opravdu nemají vždy jasno, jaké nároky na jejich odpadové hospodářství kladou právní předpisy. Nový zákon zpřísnil požadavky na právnické osoby, neboť všem těmto subjektům vzniká odpad a je jejich povinností jej třídit a odborně likvidovat. Každá právnická osoba, i podnikající živnostník z domu, je povinen zajistit si službu likvidace odpadu společností oprávněnou k nakládáním s odpadem.
Město Rajhrad neumožňuje začlenit podnikatelské subjekty do obecního systému svozu domovních odpadů, vyjma vybraných subjektů provozujících činnost v obecních budovách. Doporučujeme všem podnikajícím osobám si zjistit, co od nich nová legislativa požaduje a napravit případné prohřešky dříve, než budou odhaleni. Zatím neřešíme plošně, ovšem zákon nám povinnost kontroly ukládá, tudíž budeme podnikající osoby vyzývat k předložení smluv o zajištění způsobu likvidace odpadu. S pozdravem, M. Pospíšilová

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Halo, starosto!