Haló – Nebezpečný zpomalovací pás Bezručova – 27.2.2022

Dobrý den pane starosto,
V nedávné době na horním konci ulice Bezručova se „někdo“ rozhodl nainstalovat zpomalovací pás pro auta. na chodník. Ačkoliv bude autorem této myšlenky pravděpodobně ta stará paní hned vedle která bytostně nenávidí vše živé, chtěl jsem se Vás zeptat, zda by se s tímto problémem dalo něco dělat. Takto umístěný pás představuje podle mého názoru riziko pro cyklisty a děti. Pokud vím, tak majitelem chodníku je obec, proto se na Vás obracím s touto žádostí a prosím o zvážení, myslím že jeho demontáž by byla ku prospěchu všem. S pozdravem Karel

Odpověď:
Dobrý dne, pane Karle,

cyklisté a ti, kteří jezdí na elektrokoloběžkách a jiných elektro prostředcích se stávají nebezpečím pro chodce a děti vzhledem k rychlosti, jakou se pohybují. Jednak pro obyvatele ulice Bezručova a také pro ty, kteří denně ulicí procházejí z horní rajhradské části do spodní ať už do školy, na nákupy, nebo na procházky. Kopec na ulici Bezručově jako jeden z mála, ne-li jediný, který v Rajhradě máme, k rychlé jízdě přímo vybízí.  Tato umělá překážka má upozornit právě rychlojezdce, že pod kopcem  nepokračuje dálnice nebo rychlostí komunikace, ale ulice z obou stran zastavěná rodinnými domy, ze kterých mohou vyběhnout děti či vyjet auta z odstavných stání nebo garáží a může dojít ke kolizi s právě svištějícím elektro/cyklistou .

Pro úplnost dodávám, že na základě podnětů občanů, kteří se pohybují po ulici Bezručova a po které je také vedena oficiální Vinařská cyklostezka,  jsme požádali o varianty řešení dopravního inženýra. Jeden z návrhů byl cyklostezku přemístit na silnici II/42510 a dále na silnici vedoucí po ulici Štefánikova, obě komunikace jsou ve správě Správy a údržby silnic JMK. Vzhledem k provozu a stavu vozovky na II/42510 jsme  tuto variantu nepreferovali a zvolili variantu se zpomalovacími polštáři. S pozdravem, M.Mlejnková, místostarostka

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Halo, starosto!