HALÓ – Trasa VRT Jižní Morava – 26.1.2022

Dobrý den pane Starosto,
na stránkách Správy železnic je uvedena studie trasy vysokorychlostní tratě Jižní Morava s tím, že setkání se zástupci města Rajhrad již v roce 2021 proběhlo. Chci se zeptat, jaký je postoj vedení města k této plánované variantě.  VRT má odbočit ze stávající tratě v blízkosti Popovic a vést podél dálnice D52 z rajhradské strany. Pouze krátký úsek přes Starou poštu povede pod povrchem. Stavba si mimo jiné vyžádá například posunutí vytížené pohořelické silnice blíže k Rajhradu. Pro mnoho lidí by byla taková blízkost velmi hlučné VRT jistě nemilým překvapením, například obyvatelé Volného ulice by ji měli cca 50 metrů za domem. Děkuji Jaroslav Ferda ml.

Odpověď:
Dobrý den pane Ferdo,
S navrženou trasou VRT, respektive s jejím provedením, tak jak je prezentováno ve studii zveřejněné na webu Správa železnic nesouhlasíme, což jsme zástupcům Správy železnic v loňském roce sdělili. Řekli jsme jim, že pokud chtějí jít v této trase tak musí být celý úsek od Staré Pošty až po mimoúrovňovou křižovatku MÚK Rajhrad veden v tunelu a musí zůstat zachováno stávající trasování staré pohořelické silnice (III/42510). Sdělili nám, že by to bylo příliš ekonomicky náročné a poslali nám upravený výkres s prodloužením tunelu o 100 m za křižovatku s ulicí Štefánikovou (v příloze). Toto nám nestačí, trváme na podpovrchové trase v celé délce kolem Rajhradu. Další návrh jsme prozatím neobdrželi, Správě železnic jsme sdělili, že pokud se projekt posune ze studie do navazujícího stupně DUR, tak budeme tyto naše požadavky prosazovat všemi zákonnými prostředky ve spolupráci s dotčenými subjekty a příslušnými správními orgány. FO

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Halo, starosto!