ELTODO – PORUCHY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

Poruchu veřejného osvětlení, sdělte přímo a pokud možno ihned na dispečink společnosti provozující veřejné osvětlení v Rajhradě.

Zjistíte-li poruchu veřejného osvětlení, na jejíž odstranění Vám záleží, prosíme jednejte přímo a pokud možno ihned. Urychlit opravu můžete zavoláním rovnou na dispečink společnosti provozující veřejné osvětlení v Rajhradě. Na dispečink je možné hlásit veškeré poruchy a nedostatky týkající se veřejného osvětlení. Běžné poruchy jsou odstraňovány do 3 dnů. Pro upřesnění poruchy je nutné sdělit i číslo stožáru nebo jeho přesnou polohu

ELTODO, a.s. – Centrální dispečink:
Tel.: 800 101 109  (NON STOP volání zdarma)
Web: http://www.eltodo.cz  (elektronický formulář)
e-mail: eltodo@eltodo.cz nebo dispecink@eltodo.cz

Publikováno: | Autor:

Rubrika: Oznámení