Počet zobrazených článků: 7 (z celkem 7 nalezených)

městský úřad

Kamery z radnice


Směr Židlochovice


Směr Brno| cely_clanek | Autor: a basic | Vydáno dne 01. 12. 2010 | 15630 přečtení | Počet komentářů: 10429 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Výsledek voleb do Zastupitelstva města Rajhradu, které se konaly ve dnech 20. a 21.října 2006


Do Zastupitelstva města Rajhradu bylo voleno 15 členů zastupitelstva. 

Účast ve volbách byla 49,58 %.
Celkový počet platných hlasů byl 13903.
 

Občanská demokratická strana získala 8059 hlasů.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3402 hlasů.
Česká strana sociálně demokratická 2442 hlasů.

 

Pro jednotlivé volební strany byly získány následující mandáty:

 

ODS      9 mandátů
KDU-ČSL    4 mandáty
ČSSD      2 mandáty

 

 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Rajhradu 
dne 30.10.2006 byl zvolen

 

starostou města František Ondráček 
místostarostou města Mgr. Petr Maršálek
členem rady města Ing. Marek Bělehrad
členem rady města Ing. Václav Böhm
členem rady města Michal Vlasák
předsedou finančního výboru Radomír Holan
předsedou kontrolního výboru Jan Šťastný| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 04. 11. 2006 | 1679 přečtení | Počet komentářů: 119 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAJHRADU KONANÉ DNE 20. a 21. 10. 2006

Zastupitelstvo města Rajhradu na svém zasedání dne 26.7.2006
stanovilo, na základě § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,v platném
znění, počet členů Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období
2006 až 2010 na 15 členů zastupitelstva.

Marie Maršálková
tajemnice MěÚ

| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 31. 07. 2006 | 1851 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Poskytnutí informací města Rajhrad

Starosta města Rajhradu podle § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

poskytuje následující informace, 

které jsou určeny každé politické straně, politickému hnutí, koalici a
nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popř. přihláška
k registraci byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR:| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 15. 05. 2006 | 2441 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Výroční zpráva Města Rajhrad za rok 2005 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Města Rajhrad za rok 2005

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacímPočty přijatých a vyřízených žádostí o informace
 
  Došlo
celkem
 Vyřízeno
celkem
Postoupeno
k vyřízení
Žádosti ( § 18, odst. 1, písm. a) 4 4 0
Odvolání ( § 18, odst. 1, písm. b) 0 0 0§ 18, odst. l, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 4

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18, odst. 1, písm. e)

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

http://www.rajhrad.cz, úřední deska Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32

V Rajhradě dne 16.1.2006


František Kvarda
starosta města| cely_clanek | Autor: administrator | Vydáno dne 13. 04. 2006 | 1396 přečtení | Počet komentářů: 181 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Informace o výstavbě v roce 2006

V letošním roce město Rajhrad bude realizovat několik stavebních akcí, které si finančně zařadilo do rozpočtu města Rajhradu na rok 2006, který byl schválen usnesením zastupitelstva na jeho XVI. zasedání konaném dne 8.3.2006.

V jarních měsících proběhnou dokončovací práce související s velkou výstavbou realizovanou v loňském roce, jako např. dokončení chodníků kolem zdi sladovny v ulici Ostrůvek, výstavba chodníku v ulici Komenského, dokončení úprav
komunikace v ulici Bezručově apod.

Od 18.4.2006 začne výstavba veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Tovární, kdy tato stavba bude ukončena nejpozději 30.6.2006.

V měsících květnu a červnu by měla být realizována rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Syrovické, a to od Staré pošty po křižovatku ulic Syrovická a Jiráskova.

Další naplánovanou akcí jsou opravy živičných povrchů - pokládka asfaltového povrchu  v ulicích Nerudova, Čapkova, části Odbojářů ( od ulice Jiráskovy po konec areálu „horního“ kláštera ), Husova ( od ulice Odbojářů po ulici Úvoz ), 9. května ( od ulice Odbojářů mezi městskými bytovými domy ), Úvoz a Havlíčkova. Tyto práce by měly probíhat v měsících květen, červen a červenec.

V rozpočtu města je také zahrnuta dostavba chodníku na hřbitově, a to v nové dolní části a několik dalších menších akcí.

Město pokračuje v  přípravě staveb intenzifikace ČOV a stavby kanalizace v ulicích Tovární a Popovická. Máme na obě akce zpracované projekty pro stavební povolení a vyřizují se stavební povolení u příslušných vodohospodářských úřadů. Na intenzifikaci ČOV jsme požádali o přidělení dotace na Ministerstvu zemědělství ČR a na výstavbu kanalizace v ulicích Tovární a Popovická žádáme o dotaci na Ministerstvu financí ČR.

Mgr. Petr Maršálek
místostarosta města


| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 13. 04. 2006 | 1841 přečtení | Počet komentářů: 72 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Město Rajhrad Vás vítá

na svých vebových stránkách, kde naleznete potřebné informace. V případě potřeby využijte kontaktů uvedených v jednotlivých rubrikách.

| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 05. 04. 2006 | 1639 přečtení | Počet komentářů: 689 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Server Rajhrad.cz je vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.
Grafické a obsahové zpracování A-basic.cz.