Počet zobrazených článků: 9 (z celkem 9 nalezených)

městský úřad

Kamery z radnice


Směr Židlochovice


Směr Brno| cely_clanek | Autor: a basic | Vydáno dne 01. 12. 2010 | 15475 přečtení | Počet komentářů: 10429 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Organizační schéma města a MěÚ Rajhradu

Městský úřad Rajhrad

Starosta


Bc. František Ondráček

Místostarosta

Bc. Roman Svora

Tajemník

Marie Maršálková

Stavební úřad I. stupně

Ing. Karel Novotný
stavební technik

Ing. Andrea Chromá,Ph.D.
stavební technik

Finanční odbor

Olga Janíková
účetní

Zdeňka Mrhačová
místní poplatky, obč. průkazy, evidence obyvatel

Podatelna, pokladna, CZECHPOINT

Lenka Filoušová

Matrika, CZECHPOINT

Jindřiška Florianová

Bytové hospodářství

Božena Patočková

Členové zastupitelstva města Rajhradu, rady města, výborů a komisí:

Zastupitelstvo města


Bc. František Ondráček, Bc. Roman Svora, Ing. Libor Tioka,
Ing. Marek Bělehrad, Ing. Ahmed Salim Almosti, Ing. Václav Böhm,
RNDr. Karel Maršálek, Ing. Tomáš Bábor, Ing. Tomáš Soukal,
Lukáš Vágner, Hana Bednářová, Mgr. Miroslav Hurta, Jiří Minařík,
Mgr. Michal Vlasák, Jaroslav Sedláček

Rada města Rajhradu

Bc. František Ondráček, starosta
Bc. Roman Svora, místostarosta
Ing. Ahmed Salim Almosti, Jiří Minařík, Jaroslav Sedláček, členové rady města

Finanční výbor
Mgr. Michal Vlasák, předseda výboru
Radomír Holan, Radek Hájek, členové výboru

Kontrolní výbor
RNDr. Karel Maršálek, předseda výboru
Ing. Václav Böhm, Petr Soudek, členové výboru

Komise pro výstavbu a rozvoj města
předseda komise: Ing. Marek Bělehrad
členové komise:
Bc. Roman Svora
Ing. Václav Bӧhm
Ing. Ahmed Salim
Mgr. Petr Maršálek
Jiří Minařík
Mgr. Michal Vlasák
Ing. Radomír Nečas
Lukáš Vágner


Komise školství, kultury a sportu
předseda komise: Radomír Holan
členové komise:

Michaela Svobodová
Václav Mrázek
PhDr. Dagmar Malotová
Petr Žižka
Ing. Jiří Milek
Ivan Zálešák
Mgr. Miroslav Hurta
Ing. Tomáš Bábor
Ing. Tomáš Soukal
Saskia Knolová
Josef Mátl
Jaroslav Šedo


Komise občansko sociální
předsedkyně komise: Bc. Radka Pazderková
členové komise:
Josef Soudek
Hana Bednářová
Saskia Knolová
Michaela Svobodová


Komise pro veřejný pořádek a dopravu
předseda komise: Bc. Roman Svora
členové komise:
Michal Smetana
Vít Žampach
Zdeněk Rožnovský
Jan Šťastný
Ing. Marek Kovařík


komise pro životní prostředí a zeleň
předseda komise: Lukáš Vágner
členové komise:
Bc. František Ondráček
Jaroslav Sedláček
Ivan Zálešák
Viktor Mičo| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 11. 06. 2007 | 19844 přečtení | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Výsledek voleb do Zastupitelstva města Rajhradu, které se konaly ve dnech 20. a 21.října 2006


Do Zastupitelstva města Rajhradu bylo voleno 15 členů zastupitelstva. 

Účast ve volbách byla 49,58 %.
Celkový počet platných hlasů byl 13903.
 

Občanská demokratická strana získala 8059 hlasů.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3402 hlasů.
Česká strana sociálně demokratická 2442 hlasů.

 

Pro jednotlivé volební strany byly získány následující mandáty:

 

ODS      9 mandátů
KDU-ČSL    4 mandáty
ČSSD      2 mandáty

 

 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Rajhradu 
dne 30.10.2006 byl zvolen

 

starostou města František Ondráček 
místostarostou města Mgr. Petr Maršálek
členem rady města Ing. Marek Bělehrad
členem rady města Ing. Václav Böhm
členem rady města Michal Vlasák
předsedou finančního výboru Radomír Holan
předsedou kontrolního výboru Jan Šťastný| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 04. 11. 2006 | 1663 přečtení | Počet komentářů: 119 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RAJHRADU KONANÉ DNE 20. a 21. 10. 2006

Zastupitelstvo města Rajhradu na svém zasedání dne 26.7.2006
stanovilo, na základě § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,v platném
znění, počet členů Zastupitelstva města Rajhradu pro volební období
2006 až 2010 na 15 členů zastupitelstva.

Marie Maršálková
tajemnice MěÚ

| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 31. 07. 2006 | 1830 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Poskytnutí informací města Rajhrad

Starosta města Rajhradu podle § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

poskytuje následující informace, 

které jsou určeny každé politické straně, politickému hnutí, koalici a
nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popř. přihláška
k registraci byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR:| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 15. 05. 2006 | 2261 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Výroční zpráva Města Rajhrad za rok 2005 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Města Rajhrad za rok 2005

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacímPočty přijatých a vyřízených žádostí o informace
 
  Došlo
celkem
 Vyřízeno
celkem
Postoupeno
k vyřízení
Žádosti ( § 18, odst. 1, písm. a) 4 4 0
Odvolání ( § 18, odst. 1, písm. b) 0 0 0§ 18, odst. l, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 4

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18, odst. 1, písm. e)

 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

http://www.rajhrad.cz, úřední deska Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32

V Rajhradě dne 16.1.2006


František Kvarda
starosta města| cely_clanek | Autor: administrator | Vydáno dne 13. 04. 2006 | 1378 přečtení | Počet komentářů: 181 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Informace o výstavbě v roce 2006

V letošním roce město Rajhrad bude realizovat několik stavebních akcí, které si finančně zařadilo do rozpočtu města Rajhradu na rok 2006, který byl schválen usnesením zastupitelstva na jeho XVI. zasedání konaném dne 8.3.2006.

V jarních měsících proběhnou dokončovací práce související s velkou výstavbou realizovanou v loňském roce, jako např. dokončení chodníků kolem zdi sladovny v ulici Ostrůvek, výstavba chodníku v ulici Komenského, dokončení úprav
komunikace v ulici Bezručově apod.

Od 18.4.2006 začne výstavba veřejných částí vodovodních přípojek v ulici Tovární, kdy tato stavba bude ukončena nejpozději 30.6.2006.

V měsících květnu a červnu by měla být realizována rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Syrovické, a to od Staré pošty po křižovatku ulic Syrovická a Jiráskova.

Další naplánovanou akcí jsou opravy živičných povrchů - pokládka asfaltového povrchu  v ulicích Nerudova, Čapkova, části Odbojářů ( od ulice Jiráskovy po konec areálu „horního“ kláštera ), Husova ( od ulice Odbojářů po ulici Úvoz ), 9. května ( od ulice Odbojářů mezi městskými bytovými domy ), Úvoz a Havlíčkova. Tyto práce by měly probíhat v měsících květen, červen a červenec.

V rozpočtu města je také zahrnuta dostavba chodníku na hřbitově, a to v nové dolní části a několik dalších menších akcí.

Město pokračuje v  přípravě staveb intenzifikace ČOV a stavby kanalizace v ulicích Tovární a Popovická. Máme na obě akce zpracované projekty pro stavební povolení a vyřizují se stavební povolení u příslušných vodohospodářských úřadů. Na intenzifikaci ČOV jsme požádali o přidělení dotace na Ministerstvu zemědělství ČR a na výstavbu kanalizace v ulicích Tovární a Popovická žádáme o dotaci na Ministerstvu financí ČR.

Mgr. Petr Maršálek
místostarosta města


| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 13. 04. 2006 | 1822 přečtení | Počet komentářů: 72 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

Město Rajhrad Vás vítá

na svých vebových stránkách, kde naleznete potřebné informace. V případě potřeby využijte kontaktů uvedených v jednotlivých rubrikách.

| cely_clanek | Autor: Redaktor | Vydáno dne 05. 04. 2006 | 1622 přečtení | Počet komentářů: 689 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
městský úřad

adresa a kontakty MěÚ Rajhrad

 
adresa: Město Rajhrad
Masarykova 32
664 61 Rajhrad
IČ: 00282456
DIČ: CZ00282456
Banka: Komerční banka
číslo účtu:
3623641/0100
úřední hodiny: pondělí, středa:
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
telefon: 547 426 811
fax: 547 230 140
Bc. František Ondráček, starosta 547 426 813
Bc. Roman Svora místostarosta 547 426 818
Marie Maršálková, tajemnice 547 426 816
Lenka Filoušová, sekretářka, pokladna, podatelna, CZECHPOINT 547 426 811
Olga Janíková, účtárna 547 426 814
Jindřiška Florianová, matrika, CZECHPOINT 547 426 815
Zdeňka Mrhačová, evidence obyvatel, OP, odpady 547 426 817
Božena Patočková, bytové hosp., správa hřbitova 547 426 821
Ing. Karel Novotný, vedoucí SÚ 547 426 819
Ing. Andrea Chromá Ph.D, stavební technik SÚ 547 426 820
e-mail: podatelna@rajhrad.cz
www: http://www.rajhrad.cz
datová schránka: rrebbtj


| cely_clanek | Autor: administrator | Vydáno dne 03. 04. 2006 | 34754 přečtení | Počet komentářů: 68 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Server Rajhrad.cz je vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.
Grafické a obsahové zpracování A-basic.cz.